STRANGER IN PARADISE

  • 24/11/2017
  • W Filmwijs
  • W Vertoners

Wanneer film de traditionele media overstijgt

Er kwam de voorbije jaren een groeiende vraag van scholen naar films die de vluchtelingencrisis bespreekbaar maken, die de actualiteit dichter en meer genuanceerd tot bij de leerlingen brengen. Stranger in paradise voldoet perfect aan die vraag. JEF organiseerde onlangs in samenwerking met 11.11.11. een reeks vertoningen van de film binnen het programma JEF in de klas.

Na elke vertoning gingen regisseur Guido Hendrikx en acteur Valentijn Dhaenens in gesprek met het schoolpubliek. Valentijn Dhaenens: Het viel me op hoe geëngageerd jongeren de film ervaren. Stranger in paradise prikkelt hen om een eigen standpunt te vormen. Zo was er onlangs bij een voorstelling een grote groep die veel begrip toonde voor het ‘Europa uit de eerste akte’ (lees: het rechtse Europa), maar een andere groep had de film heel anders bekeken. Er ontstond een spontane discussie. Op die manier wordt onze film voor veel jongeren het startpunt van een debat dat dieper gaat dan de platgetreden paden die we in de traditionele media tot vervelens toe moeten aanhoren.”

Dhaenens: “De film werd wereldwijd al op zo’n 60 festivals vertoond, maar daar heb je steevast het gevoel dat je werkt voor een ietwat eenzijdig publiek dat enkel bevestigd wordt in z’n politieke ideeën.” Via schoolvertoningen wordt een nieuw publiekssegment aangeboord. Regisseur Guido Hendrikx: “Zo breek je met de homogene gated community van filmfestivals. Een filmvertoning op school is vaak een ode aan het vrije denken en het dromen, twee essentiële zaken die in mijn ervaring maar met mondjesmaat op middelbare scholen getolereerd worden.”


De kracht van retoriek

JEF ondersteunt leerkrachten in de 3de graad SO die op zoek zijn naar meer verdieping en beleving bij Stranger in paradise. In een interactieve lesmap (verkrijgbaar via manon@jeugdfilm.be) vinden ze doelgerichte vragen en stellingen, methodieken en duiding. De ideale aanzet tot een klassikaal debat, dat visueel ondersteund wordt door korte online interviewfragmenten. Bij elke vertoning leidt een introfilm leerlingen naadloos naar de thematiek toe.

Leerkracht Wilfried Thijs is enthousiast over dit totaalpakket: “De leerlingen waren verrast door de originele opbouw van Stranger in paradise en de rechtstreekse confrontatie met hun eigen visie. Ze werden uitgenodigd om na te denken over de historische verantwoordelijkheid van Europa en de kracht van retoriek. Ik hoop dat deze film bij jongeren een verandering teweeg brengt. Ik ga alvast samen met mijn leerlingen verder op zoek naar positieve antwoorden op de vluchtelingencrisis.”


Verward gevoel

Mocht er inzake de vluchtelingenproblematiek al sprake zijn van enige verzadiging, dan kon Stranger in paradise die impasse vlot doorbreken. Uit de gebundelde reacties van leerlingen bleek dat ze het onderwerp nog niet beu zijn: “Het probleem werd ontleed in drie visies en elke visie bevatte wel een grond van waarheid. De complexiteit van dit vraagstuk liet ons achter met een verward gevoel. Wat vooral bleef nazinderen, was de aansporing om steeds kritisch te blijven t.a.v. berichtgeving over deze materie.” Ook de Q&A met hoofdacteur en regisseur boden een meerwaarde. “Het opnameproces werd toegelicht, met alle onverwachte successen (demonstratie zangtalent) en hindernissen (zoektocht naar geschikte kandidaten, emotionele verwarring bij Valentijn na de opnames van het rechtse standpunt). Spijtig dat uit de nabespreking bleek dat niet al het cijfermateriaal waarheidsgetrouw is. Verrassend voor veel leerlingen was dat het laatste deel eigenlijk in scène werd gezet.”   


(c) Femke den Hollander

Na de passage in CC Strombeek-Bever (Grimbergen), Cinema Sphinx (Gent), Cinema Lumière (Brugge), CC de Velinx (Tongeren), CC Schoten (Antwerpen), De Studio (Antwerpen) en Buda (Kortrijk) blijft Stranger in paradise beschikbaar voor vertoningen en kan je via manon@jeugdfilm.be Valentijn Dhaenens en Guido Hendrikx uitnodigen voor een nagesprek.

Alle info over Stranger in paradise.